• Αρχική
  • Παρελκόμενα
  • Durostick
  • Υαλοπλεγμα DS-4160

DUROSTICK DS - 4160

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων

DUROSTICK DS - 4160ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δίχτυ από Fiberglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα καρέ 4x4 mm και βάρος 160 gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέπει τη ρηγμάτωση που προέρχεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στα συστήματα θερμοπροσόψεων είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολό 1 m x 50 m σε παλέτα των 30 τεμ.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο