• Αρχική
  • Παρελκόμενα
  • Novamix
  • WATER PRIMER ΕΡΧ

WATER PRIMER ΕΡΧ

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού

WATER PRIMER ΕΡΧΠεριγραφή
Το WATER PRIMER EPX είναι εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού κατάλληλο για απορροφητικές επιφάνειες όπως τσιμεντοειδή κονιάματα, γυψοσοβάδες, γυψοσανίδες, που όταν του γίνει επίπαση με χαλαζιακή άμμο όσο αυτό είναι νωπό, δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης σε επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με κονιάματα βάσεως τσιμέντου όπως κόλλες
πλακιδίων ή τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα πριν την εφαρμογή εύκαμπτων επικαλύψεων όπως μοκέτες και ξύλο. Δεν περιέχει διαλύτες, συνεπώς δεν είναι εύφλεκτο και έχει την τυπική οσμή ενός ρητινούχου προϊόντος. Λόγω της πλήρους απουσίας διαλυτών από τη σύνθεσή του μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλον με ανθρώπινη παρουσία όπως γραφεία, σχολεία, διαμερίσματα σε εργασίες ανακαινίσεων. Μετά την εφαρμογή και τον πολυμερισμό του, το υπόστρωμα αποκτά μεγάλη σκληρότητα και υψηλή αντοχή στις τριβές. Το WATER PRIMER EPX είναι ανθεκτικό στο νερό, σε οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή προϊόντα και διαλύματα αλάτων.

Χρήση - Εφαρμογές
Το WATER PRIMER EPX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
• Υποστρώματα απορροφητικά τα οποία θα δεχθούν αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονίαματα υψηλής πρόσφυσης στο υπόστρωμα όπως το PLANO 120.
• Σκλήρυνση και αδιαβροχοποίηση βιομηχανικών δαπέδων βάσεως τσιμέντου σε βιομηχανίες, αποθήκες και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε απορροφητικά κονιάματα τσιμέντου πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλες βάσεως τσιμέντου.
• Ισχυροποίηση τσιμεντοκονίας με χαμηλές αντοχές εξαιτίας της μικρής περιεκτικότητας της σε τσιμέντο πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων ή φυσικών λίθων με κόλλες βάσεως τσιμέντου.

Kατανάλωση
Για εφαρμογή σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα (1 χέρι) 100 - 150gr/m². Για ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες με μειωμένες αντοχές (2 χέρια) 250 - 300gr/m².

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό νερό και οινόπνευμα. Όταν το WATER PRIMER EPX στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το WATER PRIMER EPX παραμένει αμετάβλητο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από παγετό και ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +15°C έως +30°C.

Συσκευασία
Το WATER PRIMER EPX διατίθεται σε συσκευασία (A + B) 6,2 + 3kg αντίστοιχα. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε καθορισμένες αναλογίες ανάμιξης κατά βάρος.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο